Historie

Samen een leuke hobby op een hoger niveau brengen                                                                                                                                                                      

De Fotogroep Haaksbergen is een actieve club van enthousiaste hobbyfotografen. Door samen bezig te zijn, willen wij van elkaar leren en deze mooie hobby op een hoger niveau brengen. Wij doen dat door diverse activiteiten, zoals thema- en praktijkavonden, workshops en presentaties van professionele fotografen, en door uitwisselingen met andere fotogroepen uit de regio. De Fotogroep Haaksbergen telt ruim dertig leden en is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Amateurfotografenverenigingen, kortweg de Fotobond.

De leden van de Fotogroep Haaksbergen komen buiten het vakantieseizoen elke drie weken bijeen op de zolder van de Kinderboerderij aan de Scholtenhagenweg. . De Fotogroep werd op 14 februari 1974 opgericht op initiatief van een plaatselijke fotograaf. In al die jaren nam naast de fotografie ook de gezelligheid een belangrijke plaats in. Logisch, want mooie foto’s maken en die met elkaar bespreken, is niet alleen een kritische, maar ook een plezierige bezigheid.

Regelmatig treden de leden van de Fotogroep Haaksbergen naar buiten met een expositie van hun werk. In het jubileumjaar 2014 (40-jarig bestaan) organiseerde de Fotogroep tal van exposities en activiteiten . Bijna jaarlijks exposeert de club in de bibliotheek in Haaksbergen in  het kader van het thema van de Boekenweek. Thema's die voorbij kwamen waren o.a. " Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden", "Vriendschap en andere ongemakken “en "Waanzin, te gek voor woorden".

Jaarlijks ook nemen leden van de Fotogroep deel aan landelijke en regionale fotowedstrijden als de Bondsfotowedstrijd, Foto Individueel, Foto Online, de Afdelingswedstrrijd Twente en Foto Regionaal.

In 2015 volgden 24 leden van de Fotogroep een mentoraat bij Peter van Tuyl, fotograaf in de Bondsmeesterklasse. 

Na het succes van de Fotobiënnale in 2014 organiseerde de Fotogroep in 2016 opnieuw een groots opgezette buitenexpo in het natuurgebied Scholtenhagenpark -  Lankheet.

Als locatie voor de 3e Fotobiënnale koos de Fotogroep het dorpscentrum. Van MBS naar de Pancratiuskerk en het Gemeentehuis zijn in totaal 173 fotoprodukties te zien: de grootste 2x4 meter, de kleinsten 30x30 centimeter. Ook nu weer gebruikte de Fotogroep allerlei materialen als dragers van hun fotografische uitingen: deurpanelen, motorkappen, metalen platen, zeildoeken, stoeptegels en terrastafels. Dankzij hoofdspronsor Klaverblad kon de organisatie flink uitpakken en het dorpshart van Haaksbergen opleuken met foto's die veel variatie vertonen. Voor het eerst werden amateurfotografen die geen lid zijn van de Fotogroep in de gelegenheid gesteld ook mee te doen. Uit de ruim 300 inzendingen werden tenslotte 60 foto's gekozen die, afgedrukt op alupaneeltjes (60x80 cm) , op het hek van het MBS-station naar de Frankenhuisrotonde pronken.

Na de succesvolle Fotobiënnale 2018 was de Fotogroep al weer bezig met de voorbereidingen voor de biënnale van 2020.  Helaas moest die i.v.m. de Coronacrisis verschoven worden naar 2022. Inmiddels zijn de voorbereidngen voor de biënnale van 2024 en het 50 jarig jubileum in volle gang.